واکس و پولیش

رنگ خودرو از عوامل تاثیرگذار در زیبایی آن می باشد. برای سالم ماندن و براق ماندن رنگ خودرو بایستی از آن محافظت شود.

یکی از راه های کاربردی و اصولی برای احیای بدنه خودرو و درخشش آن، پولیش کاری به موقع و صحیح می باشد.
لازم است توجه داشته باشید که پولیش کاری نادرست تنها درخششی موقت به بدنه می دهد که در مواردی موجب رنگ پریدگی و از بین رفتن رنگ خودرو می شود.

واکس و پولیش خودرو به چه منظوری انجام می شود؟
وقتی بدنه ماشین خود را پولیش کنید خراش های سطحی و تغییر رنگ ناشی از اکسیداسیون برطرف می شود.

پولیش کردن پیش زمینه ای برای انجام سرامیک بدنه می باشد و می تواند به تنهایی نیز انجام شود.

بعد از پولیش کردن و واکس زدن خودروی شما براق و رنگ آن مشابه رنگ کارخانه می شود.

واکس و پولیش می تواند به عنوان گزینه ای کم هزینه تر از سرامیک، برای براق شدن و آبگریز شدن بدنه به کار رود.

نانو سرامیک
صفرشویی نانو بخار
فهرست